Korisne informacije

Korisne informacije

Overen i uvezan prevod

Krajanský preukaz

Overa dokumenata kod državnih organa

Apostille pečat

Apostil pečat

Procedura za dobijanje bugarskog državljanstva

Prečo “napadlo mi”, a nie “napadlo ma”? Podľa mňa to nemá logiku.

ÚRADNÝ PREKLAD – SRBČINA

ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVLJANA SRBIJE U SLOVAČKOJ

Pismeni prevod sudskog tumača za sve jezike

Definicija oznaka u spisima javnih tužilaštva u Republici Srbiji

Odlomak iz pravopisa srpskog jezika: Pravopisni znaci

Odlomak iz pravopisa srpskog jezika: Sastavljeno i rastavljeno pisanje reči

Odlomak iz pravopisa srpskog jezika: Velika i mala slova