Sudski tumač – prevodilac za slovenački jezik

Legalizacija javnih isprava – Apostil pečat

Slovenski ili slovenački (slov. slovenski [slɔˈʋèːnski] ili slovenščina [slɔˈʋèːnʃt͡ʃina]), maternji je jezik oko 2.000.000 Slovenaca u Republici Sloveniji, gdje je službeni jezik, te pripadnika slovenske manjine u Austriji (oko 60 000 u Koruškoj i Štajerskoj), Italiji (oko 100 000 u Beneškoj Sloveniji, Reziji, Trstu i Gorici), Hrvatskoj (11800-13100) i Mađarskoj (2 700). Broj slovenskih emigranata u Americi, Zapadnoj Europi i Australiji procenjuje se na oko 400.000.

Najstariji su pisani spomenici koji pokazuju tipične slovenske jezične crte “Brižinski spomenici” pisani latinicom oko 1000. godine. Na njihovoj osnovi se nije razvila nikakva srednjovekovna slovenska pismenost, tako da tek od polovine 16. veka i vremena reformacije možemo govoriti o izgradnji slovenskoga književnog jezika. Taj je jezik izgrađen većim delom na donjokranjskim i tek manjim delom na gornjokranjskim govorima. Njegov je začetnik Primož Trubar koji je 1550. štampao “Katekizam” i “Abecedarij”, 1557. – 1560. preveo “Novi zavjet” te 1564. izdao slovenski crkveni red “Cerkovna ordninga”. Prvu je slovensku gramatiku “Arcticae horulae” 1584. napisao Adam Bohorič, a prvi rečnik (nemačko-latinsko-slovensko-talijanski) 1592. Jeronim Megiser.

Između 1784. i 1802. prevedena je na slovenski katolička Biblija, a 1768. pojavljuje se i “Kranjska gramatika” (Crainerischen Grammatik) Marka Pohlina. Veliku je važnost za utemeljenje književnog jezika imala i “Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kaernten und Steyermark” Jerneja Kopitara iz 1808. godine. Jezička je norma definitivno uspostavljena tek u četrdesetim godinama 19. veka nakon dugotrajnih rasprava. Važnu je ulogu u izgradnji slovenskoga književnog jezika imao i Valentin Vodnik.

Izražajne su se mogućnosti novoga književnog jezika u punom sjaju pokazale u književnosti. France Prešeren začetnik je slovenske poezije, a proznu su književnost utemeljili Fran Levstik i Ivan Cankar. Do kraja je konstituiranje slovenskog jezika u 19. veku dovedeno pojavom dvosveščanoga slovensko-nemačkog rečnika Maksa Pleteršeka (1894./1895.) i pravopisom Frana Levca (1899.). Danas je slovenski standardni jezik stabilan, dobro opisan i istražen. Među obiljem publikacija o njemu treba istaknuti petosveščani “Slovar slovenskega knjižnega jezika” (1970. – 1991.) Slovenske akademije znanosti i umetnosti, “Etimološki slovar slovenskega jezika” France Bezlaja (1976. – 1995.) te poslednji “Slovenski pravopis” iz 2001.

Pozovite za:

Prevod sa slovenačkog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na slovenački jezik.

Sudski tumač za slovenački jezik / Sudski prevodilac za slovenački jezik

Prevod sa slovenačkog jezika sa overom sudskog tumača za slovenački jezik.

Prevod na slovenački jezik sa overom sudskog tumača za slovenački jezik.

Izlazak sudskog tumača za slovenački jezik/sudskog prevodioca za slovenački jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za slovenački jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za slovenački jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za slovenački jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa slovenačkog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na slovenački jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa slovenačkog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na slovenački jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Ambasada Republike Slovenije u Srbiji