USLUGE

Prevod je ono što sve transformiše tako da se ništa ne promeni.
Grass Günter


USLUGE

PKS, pogled iz prevodilacke kabine

PREVOD
PREVOD SA ILI BEZ OVERE SUDSKOG PREVODIOCA
PROJEKTNI ANGAŽMAN PREVODILAČKOG TIMA
USMENI, SIMULTANI I KONSEKUTIVNI PREVOD
TELEFONSKI PREVOD RAZGOVORA
PRIVREDNA KORENSPONDENCIJA
PRISUSTVO KOD JAVNOG BELEŽNIKA
PRISUSTVO U PRAVOSUDNIM ORGANIMA
KOORDINACIJA PRILIKOM OSNIVANJA FIRME U SRBIJI

VOICE OVER/ACTING
ČITANJE:
ČITANJE MARKETINŠKOG MATERIJALA

COPYWRITING

ČASOVI SLOVAČKOG JEZIKA ZA NAŠE

novi broj telefona