Sudski tumač – prevodilac za portugalski jezik

Legalizacija javnih isprava – Apostil pečat

Portugalski jezik (a língua portuguesa) je romanski jezik kojim se služi oko dvjesto milijuna ljudi. Službeni je jezik (língua oficial) u Brazilu (zemlji u kojoj živi 80 % svih govornika tog jezika) i Portugalu, te nekim afričkim zemljama (Angola, Gvineja Bisau, Mozambik, Sveti Toma i Princip, Zelenortska Republika). Odnedavno je i jedan od službenih jezika u azijskoj državi Istočni Timor (Timor Leste). Postoje dvije glavne varijante portugalskog jezika: dominantni, brazilski portugalski (português brasileiro na port., Brazilian Portuguese na engl., brésilien na franc.), kojim se služi oko 80 % svih govornika portugalskog jezika, i europski ili luzitanski portugalski (português lusitano ili português europeu na port., Continental Portuguese na engl.) koji je službeni jezik u Portugalu, afričkim zemljama i u Istočnom Timoru. Brazilski portugalski proučavaju brazilijanisti, a luzitanski portugalski luzitanisti.

Pozovite za:

Prevod sa portugalskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na portugalski jezik.

Sudski tumač za portugalski jezik / Sudski prevodilac za portugalski jezik

Prevod sa portugalskog jezika sa overom sudskog tumača.

Prevod na portugalski jezik sa overom sudskog tumača.

Izlazak sudskog tumača za portugalski jezik/sudskog prevodioca za portugalski jezik na “teren”:

  • angažman sudskog prevodioca za portugalski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za portugalski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za portugalski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa portugalskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na portugalski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa portugalskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na portugalski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…