Apostil

„APOSTILLE“ je potvrda (pečat) kojim se, shodno Haškoj konvenciji, umesto legalizacije (overavanja) javnih isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pečata ili žiga kojim je isprava snabdevena. Dokument overen ovim štambiljem oslobođen je bilo kakve dalje overe i podoban je za upotrebu u svim državama potpisnicima Haške konvencije.

Poslovi međunarodne overe mogu se obaviti u zgradi suda u Bulevaru Nikole Tesle 42a, u prizemlju, prostoriji 18, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 15:00 časova.

Legalizacija isprava vrši se uz prethodno zakazivanje termina putem telefona na broj:011-655-3724.

Za overu je potrebno:

  • dokument koji se overava
  • fotokopija dokumenta koji se overava.

Iznos takse za overu:

  • diplome, potvrde i izvode od matičara, overa punomoći: 2.090,00 dinara,
  • za overu prevoda uz izvorni dokument, na srpskom jeziku: 490,00 dinara.

Za prevod vaših dokumenata se obratite Prevodilačkoj radionici OVERA I PREVODI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *