Sudski tumač – prevodilac za turski jezik

Legalizacija javnih isprava – Apostil pečat

Turski jezik (turski: Türkçe) je turkijski jezik kojim se govori u Turskoj, Kipru, Bugarskoj, Grčkoj, Makedoniji i drugim zemljama bivšeg Osmanskog carstva. Turski govore i miloni turskih emigranata u Evropskoj uniji.

Do 1928, turski jezik je pisan modifikovanom verzijom arapskog pisma. Od 1928. koristi se latinski alfabet sa 29 slova: -{A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z}-

Pozovitza:

Prevod sa turskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na turski jezik.

Sudski tumač za turski jezik / Sudski prevodilac za turski jezik

Prevod sa turskog jezika sa overom sudskog tumača za turski jezik.

Prevod na rumunski jezik sa overom sudskog tumača za turski jezik.

Izlazak sudskog tumača za turski jezik/sudskog prevodioca za turski jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za turski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za turski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za turski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa turskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na turski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa turskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na turski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…