Sudski tumač – prevodilac za španski jezik

Ilustracija pismenog prevoda na španskom jeziku

Legalizacija javnih isprava – Apostil pečat

Španjolski ili španski odn. kastiljski (španski español [espaˈɲol] odn. castellano [kasteˈʎano]), romanski jezik iz iberoromanske grupe. Spada u pet velikih jezika svieta. Španskim govori 328.518.000 ljudi. Najveći broj živi u sledećim zemljama: Španija, matična država (28.200.000; 1986); dalje Meksiko 86.200.000; 1995); Kolumbija 34.000.000; 1995); Argentina (33.000.000; 1995); SAD 28.100.000; 2000 popis); Venecuela 21,500,000; 1995); Peru 20.000.000; 1995); Čile (13.800.000; 1995); Kuba 10.000.000; 1995); Ekvador 9.500.000; 1995); Dominikanska Republika (6.890.000; 1995); Salvador 5.900.000; 1995); Honduras 5.600.000; 1996); Nikaragva (4.350.000; 1995); Bolivija (3.480.000; 1995); Portoriko (3.440.000; 1996); Urugvaj 3.000.000; 1995); Kostarika 3.300.000; 1995); Panama 2.100.000; 1995). Zbog raslojenosti na različite nacionalne standardne varijante španski jezik se u sociolingvistici klasifikuje kao policentrični standardni jezik, poput skoro svih drugih većih indoeuropskih jezika. Najrašireniji je jezik na svetu poslije kineskog.

Španski jezik spada u grupu indoevropskih romanskih jezika, užu podgrupu kastiljskih jezika. Naziva se takođe i kastiljski (špan. Castellano), posebno u Južnoj Americi i u dvojezičnim zonama u Španiji čije ime duguje svom poreklu lingvističke raznolikosti španske regije Kastilje.

Kao i svi drugi veći evropski jezici, i španski je policentrični jezik čije se mnogobrojne nacionalne varijante govore u dvadesetak zemalja. Takav kakvog ga poznajemo danas, mešavina je jezika, nastala kroz vekove, pod uticajem osvajača: Rimljana, Gota i Arapa.

Pozovitza:

Prevod sa španskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na španski jezik.

Sudski tumač za španski jezik / Sudski prevodilac za španski jezik

Prevod sa španskog jezika sa overom sudskog tumača za španski jezik.

Prevod na španski jezik sa overom sudskog tumača za španski jezik.

Izlazak sudskog tumača za španski jezik/sudskog prevodioca za španski jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za španski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za španski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za španski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa španskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na španski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa španskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na španski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Ambasada Španije u Srbiji