Sudski tumač – prevodilac za grčki jezik

Ilustracija pismenog prevoda na grčkom jeziku

Legalizacija javnih isprava – Apostil pečat

Grčki jezik (gr. Ελληνικά [Ellini’ka]) je indo-evropski jezik koji se sreće već oko XIV veka pne. u kritskim zapisima poznatim kao linear B. Mikenski grčki ovog perioda se razlikuje od kasnijeg klasičnog ili antičkog grčkog iz VIII veka pne. i kasnije, kada su tekstovi već zapisivani grčkim alfabetom.

Savremeni grčki je živi jezik i jedan od najbogatijih jezika današnjice, sa fondom od preko 600,000 reči. Neki stručnjaci prenaglašavaju njegovu sličnost sa hiljadama godina starijim klasičnim grčkim. Razumevanje između ova dva jezika je stvar rasprave. Jezik iz Helenskog i Vizantijskog perioda je mnogo bliži savremenom grčkom. U periodu od 1834. do 1976. pritisak je vršen da se u zvaničnoj upotrebi koristi katarevusa (gr. Καθαρεύουσα [katha’revusa]), ‘puristički’ jezik kojim su zanemarivani vekovi prirodnih lingvističkih promena i kojim se želelo vratiti grčki na klasični oblik. Ovaj oblik je bio prisutan u zvaničnim dokumentima, kao i u štampanom obliku, ali svakodnevni govor grka je bio drugačiji. On je napokon prihvaćen kao zvanični jezik 1976. i poznat je kao dimotiki (gr. Δημοτική [Dhimoti’ki]). Ipak, mnoge reči su ostale neizmenjene tokom vekova i ušle su i u druge jezike. Tipični primeri ovakvih reči su astornomija, demokratija, antropologija, teatar…

Pozovite za:

Prevod sa grčkog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na grčki jezik.

Sudski tumač za grčki jezik / Sudski prevodilac za grčki jezik

Prevod sa grčkog jezika sa overom sudskog tumača za grčki jezik.

Prevod na grčki jezik sa overom sudskog tumača za grčki jezik.

Izlazak sudskog tumača za grčki jezik/sudskog prevodioca za grčki jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za grčki jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za grčki jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za grčki jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa grčkog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na grčki jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa grčkog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na grčki jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Grčka ambasada u Republici Srbiji