Nabavka i isporuka

Sve ljudsko znanje poprima oblik tumačenja.
Walter Benjamin


NABAVKA I ISPORUKA

nabavka i isporuka - fotografija je vlasnistvo OVERA I PREVODI

Prevode možete dostavljati i preuzimati lično ili putem pošte, u papirnoj verziji, na USB ključu ili drugim elektronskim medijima (uključujući i slanje datoteka i skeniranih dokumenata elektronskom poštom u oba smera).

Rok isporuke zavisi od količine naručenog prevoda i definiše se nakon popisivanja naručene dokumentacije za prevod.

BESPLATNA dostava prevoda sudskih prevodilaca na teritoriji Beograda za prevode od 10 strana i više.

novi broj telefona