Korisne informacije

Korisne informacije

Overen i uvezan prevod

Krajanský preukaz

Overa dokumenata kod državnih organa

Apostille pečat

Apostil pečat

Prečo “napadlo mi”, a nie “napadlo ma”? Podľa mňa to nemá logiku.

ÚRADNÝ PREKLAD – SRBČINA

ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVLJANA SRBIJE U SLOVAČKOJ

Pismeni prevod sudskog tumača za sve jezike

Definicija oznaka u spisima javnih tužilaštva u Republici Srbiji

Odlomak iz pravopisa srpskog jezika: Pravopisni znaci

Odlomak iz pravopisa srpskog jezika: Sastavljeno i rastavljeno pisanje reči

Odlomak iz pravopisa srpskog jezika: Velika i mala slova

Sudski tumač za albanski jezik

Sudski tumač za češki jezik

Sudski tumač za engleski jezik

Sudski tumač za francuski jezik

Sudski tumač za grčki jezik

Sudski tumač za hrvatski jezik

Sudski tumač za italijanski jezik

Sudski tumač za mađarski jezik

Sudski tumač za makedonski jezik

Sudski tumač za nemački jezik

Sudski tumač za poljski jezik

Sudski tumač za rumunski jezik

Sudski tumač za ruski jezik

Sudski tumač za slovački jezik

Sudski tumač za holandski jezik