Sudski tumač – prevodilac za kineski jezik

Kineski jezik (trad. kin. 漢語, uprošć. kin. 汉语, pin. Hànyǔ; trad. kin. 華語, uprošć. kin. 华语, pin. Huáyǔ; trad. kin. 中國話, uprošć. kin. 中国话, pin. Zhōngguóhuà; ili kin. 中文, pin. Zhōngwén) je jezik, odnosno jezična skupina koja čini dio sino-tibetanske porodice jezika.

Za kineski se često govori kako predstavlja jedan jezik, iako regionalne varijacije između različitih dijalekata često svojim opsegom odgovaraju razlikama među posebnim romanskim jezicima.

Računa se da jedna petina svjetskog stanovništva govori kineski jezik u jednoj od njegovih formi. Kineski jezik u svojoj standardnoj mandarinskoj formi predstavlja službeni jezik NR Kine, Tajvana, Hong Konga, Macaua, te jedan od službenih jezika u Singapuru i Ujedinjenim narodima.

U ostatku svijeta, zbog dominacije dijaspore iz južnih dijelova Kine, najčešći oblik kineskog jezika je kantonski dijalekt, iako se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje mandarinski i drugi oblici min dijalekata.

Pozovite za:

Prevod sa kineskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na kineski jezik.

Sudski tumač za kineski jezik / Sudski prevodilac za kineski jezik

Prevod sa kineskog jezika sa overom sudskog tumača za kineski jezik.

Prevod na kineski jezik sa overom sudskog tumača za kineski jezik.

Izlazak sudskog tumača za kineski jezik/sudskog prevodioca za kineski jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za kineski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za kineski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za kineski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa kineskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na kineski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa kineskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na kineski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Ambasada Narodne Repbulike Kine u Republici Srbiji

Legalizacija javnih isprava – Apostil pečat