OVERA I PREVOD

Prevodilačka radionica OVERA I PREVODI

  • Prevodi sa overom sudskog tumača
  • Prevodi bez overe sudskog tumača
  • Privredna korenspondencija
  • Prisustvo sudskog prevodioca kod javnog beležnika
  • Angažman sudskog prevodioca u pravosudnim organima
  • Usmeni simultani prevod
  • Usmeni konsekutivni prevod
  • Telefonski prevod

Najtraženiji jezici

Finansijski uslovi