Sudski tumač – prevodilac za francuski jezik

Ilustracija pisanog prevoda na francuskom jeziku

Legalizacija javnih isprava – Apostil pečat

Francuski jezik (fr. la langue française) je jedan od romanskih jezika koji se primarno koristi u Francuskoj, Belgiji, Švajcarskoj, prekomorskim teritorijama Francuske, kao i bivšim kolonijama Francuske i Belgije, uključujući Kvebek u Kanadi. Francuski je drugi najrašireniji jezik nakon Engleskog. On je službeni jezik u 29 zemalja, većina kojih su članovi la francophonie, zajednice zemalja francuskog govornog područja. On je govorni jezik u Francuskoj, južnoj Belgiji, zapadnoj Švajcarskoj, Monaku, provincijama Kvibek, Nju Bransvik, i delovima Manitobe i Ontarija u Kanadi, delovima SAD u državama Luizijana, Mejn, Nju Hempšir i Vermont, Među obrazovanim klasama u Severnoj i Zapadnoj Africi, Haitima, Francuskoj Polineziji i raznim zajednicama drugdje. Ovaj jezik koristi 110 miliona stanovnika na Zemlji kao prvi jezik, a ukupno 190 miliona ljudi ga koristi u svakodnevnoj komunikaciji. Prema demografskim projekcijama, pre svega zbog visokog nataliteta afričkog frankofonskog stanovništva, broj stanovnika koji govore francuskim jezikom će 2025. godine dostići broj od 500 miliona, a do 2050. godine 650 miliona ili 7% buduće svetske populacije. Francuski jezik je drugi jezik po brojnosti na svetu prema broju ljudi koji ga uče (posle engleskog jezika).

Pozovite za:

Prevod sa francuskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na francuski jezik.

Sudski tumač za francuski jezik / Sudski prevodilac za francuski jezik

Prevod sa francuskog jezika sa overom sudskog tumača za francuski jezik.

Prevod na francuski jezik sa overom sudskog tumača za francuski jezik.

Izlazak sudskog tumača za francuski jezik/sudskog prevodioca za francuski jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za francuski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za francuski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za francuski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa francuskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na francuski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa francuskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na francuski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Francuska ambasada u Republici Srbiji