Zahtevi i potrebe klijenta

U slučajevima nedoumice prednost uvek mora imati liberalnije tumačenje.
Marcus Tullius Cicero


ZAHTEVI I POTREBE KLIJENTA

ZAHTEVI I POTREBE KLIJENTA

Na osnovu povratne informacije od klijenata ustanovili smo da je jako važno tačno identifikovati i razumeti zahtev formiran na osnovu potrebe.

Nakon tačno definisane potrebe pristupa se izvođenju prevoda.

Međutim, klijentu je podjednako važno da se sa njegovom dokumentacijom postupa kao sa poverljivom, da je prevedenu dobije u utvrđenom roku i da nadoknada za uslugu bude primerena.

BESPLATNA dostava prevoda sudskih prevodilaca na teritoriji Beograda za prevode od 10 strana i više.

novi broj telefona