Sudski tumač – prevodilac za albanski jezik

Legalizacija javnih isprava – Apostil pečat

Albanski jezik (alb. gjuha shqipe), u starijim navodima još i arnautski jezik, šiptarski jezik, je indoevropski jezik, koji sam predstavlja jednu granu ove porodice jezika. Tokom istorije, albanski jezik je usvajao reči iz niza stranih jezika: latinskog, slovenskih jezika, turskog, starogrčkog, italijanskog i drugih jezika. Albanski jezik je u dalekoj vezi sa slovenskim i baltičkim jezicima.

Pretpostavlja se da njime govori oko 5,4 miliona ljudi, od toga 3 miliona u Albaniji, a ostali su na Kosovu i Metohiji (autonomna pokrajina na jugu Srbije), u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, severozapadnoj Grčkoj, južnoj Italiji (emigracija iz 15. veka) i dijaspori.

Albanski jezik ima dva dijalekta: dijalekat Gega, severno od reke Škumbe, i dijalekat Toska, južno od ove reke. Dijalekt Toske je zvanični jezik Albanije. Na Kosovu i Metohiji se sve do 1972. godine kao književni albanski jezik koristio dijalekat Gega. Njime su štampane knjige, novine, učio se zvanično u školi. Te godine je u Prištini održan skup albanskih lingvista iz Albanije i sa Kosova i Metohije na kome je dogovoreno da se albanski književni jezik unificira. Od tada je i na Kosovu i Metohiji službeni i književni jezik dijalekat Toska, kao što je u Albaniji. Albanski jezik ima mnoge zajedničke osobine sa drugim jezicima Balkana (vidi: Balkanska jezička zajednica).

Jezik se prvi put spominje u dubrovačkom dokumentu iz 1284. godine. Standard za pisani albanski jezik je usvojen 1908. godine i zasniva se na latiničnom alfabetu.

Pozovite za:

Prevod sa albanskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na albanski jezik.

Sudski tumač za albanski jezik / Sudski prevodilac za albanski jezik

Prevod sa albanskog jezika sa overom sudskog tumača za albanski jezik.

Prevod na albanski jezik sa overom sudskog tumača za albanski jezik.

Izlazak sudskog tumača za albanski jezik/sudskog prevodioca za albanski jezik na teren:

  • angažman sudskog prevodioca za albanski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za albanski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za albanski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa albanskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na albanski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa albanskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na albanski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…