Sudski tumač – prevodilac za poljski jezik

Legalizacija javnih isprava – Apostil pečat

Poljski jezik zajedno sa jezicima: češkim, slovačkim, pomeranskim (za čij se dijalekt kašupski često misli da je dijalekt poljskog jezika), dolnjolužičkim, gornjolužičkim i sa izumrlim polapskim jezikom spada u grupu zapadnoslovenskih jezika, koji su deo indoevropskih jezika. Poljski je maternji jezik oko 50 miliona ljudi na svetu, od toga uglavnomljudima u Poljskoj i među Poljacima koji žive van granica Poljske.

Pozovite za:

Prevod sa poljskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na poljski jezik.

Sudski tumač za poljski jezik / Sudski prevodilac za poljski jezik

Prevod sa poljskog jezika sa overom sudskog tumača za poljski jezik.

Prevod na poljski jezik sa overom sudskog tumača za poljski jezik.

Izlazak sudskog tumača za poljski jezik/sudskog prevodioca za poljski jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za poljski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za poljski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za poljski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa poljskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na poljski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa poljskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na poljski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Ambasada Republike Poljske u Beogradu