Sudski tumač – prvodilac za nemački jezik

Legalizacija javnih isprava – Apostil pečat

Ilustracija pismenog prevoda na nemačkom jeziku

Nemački jezik (nem. Deutsche Sprache) je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske.

U Luksemburgu (nem. Luxemburg), kao i u francuskim oblastima Alzas (nem. Elsass) i Lorena (nem. Lothringen), starosedeoci ovih oblasti govore različitim nemačkim dijalektima, dok je deo stanovništva ovladao standardnim nemačkim (posebno u Luksemburgu), mada je u Alzasu i Lorenu francuski jezik potisnuo nemački u poslednjih četrdeset godina.

Male zajednice koje govore nemačkim jezikom opstale su u Rumuniji, Republici Češkoj, Mađarskoj, posebno Rusiji, Kazahstanu i Poljskoj, mada su masivne emigracije stanovništva nemačkog porekla iz ovih zemalja u Nemačku smanjile broj govornika u ovim zajednicama.

Van Evrope, najveće zajednice u kojima se govori nemački jezik nalaze se u Sjedinjenim Američkim Državama (u državama Severnoj i Južnoj Dakoti, Montani, Viskonsinu i Indijani; u Brazilu (oblasti Rio Grande do Sul, gde je nastao nem. Riograndenser Hunsrückisch, Sveta Katarina, Parana i Espirito Santo), u koje je migriralo milione Nemaca u zadnjih dvesta godina; ali većina njihovih potomaka ne govori nemački.

Zajednice u kojima se govori nemački se mogu takođe naći u bivšoj nemačkoj koloniji Namibiji, kao i drugim zemljama u koje su emigrirali Nemci, kao npr. Kanada, Island, Argentina, Meksiko, Paragvaj, Čile, Peru, Venecuela, Tajland i Australija.

Nemački jezik je maternji jezik oko sto miliona ljudi u Evropi (podaci iz 2004), odnosno maternji je jezik 13,3% Evropljana, što ga čini jezikom kojim se služi najviše govornika u Evropi bez Rusije, više od francuskog jezika (66,5 miliona govornika 2004) i engleskog jezika (64.2 miliona govornika 2004). Nemački je treći jezik po broju onih koji ga uče u školama, drugi po broju onih koji ga uče u Evropi, i treći u SAD (posle španskog i francuskog). Nemački je jedan od zvaničnih jezika Evropske unije, gde je treći jezik po broju onih koji ga uče (odmah posle francuskog).

Pozovite za:

Prevod sa nemačkog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na nemački jezik.

Sudski tumač za nemački jezik / Sudski prevodilac za nemački jezik

Prevod sa nemačkog jezika sa overom sudskog tumača za nemački jezik.

Prevod na nemački jezik sa overom sudskog tumača za nemački jezik.

Izlazak sudskog tumača za nemački jezik/sudskog prevodioca za nemački jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za nemački jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za nemački jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za nemački jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa nemačkog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na nemački jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa nemačkog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na nemački jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Ambasada Savezne Republike Nemačke Beograd