Realizacija

Pomoć deci

Na proputovanju po dečijim vrtićima Srbije, sa delegacijom iz Slovačke.

Tema je implementacija Aflaton programa: društveno i finansijsko obrazovanje za decu i mlade

Program društvenog i finansijskog obrazovanja dece je globalno prihvaćen program za uzrast od šest do 19 godina koji se implementira u 90 zemalja, a podržavaju ga UNICEF i UN Komitet za prava deteta. Pomoć deci je započela sa uvođenjem programa u nastavu 2006. godine. Knjige za decu i priručnike za učitelje i nastavnike koji se koriste u svetu prilagodili smo našim uslovima, školskom planu i programu. Isprobali smo kako deca i nastavnici prihvataju program na uzorku od 10,000 dece u celoj Srbiji. Akreditovali smo obuku za direktore i nastavnike kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Na međunarodnom nivou, Pomoć deci je regionalni predstavnik za Evropu u oblasti razvoja plana i programa, a ima i dva međunarodno akreditovana trenera koji realizuju obuke na Blakanu i u drugim zemljama.

Cilj ovog programa je da deca i mladi steknu znanja i veštine izbalansiranog društvenog i finansijskog aspekta života.

Tekst preuzet sa: http://www.pomocdeci.org

A evo nas i na delu: konsekutivno prevođenje:     (pokrenite galeriju klikom na fotografiju)

04_overaiprevodi.rs_copyrights

01_overaiprevodi.rs_copyrights

02_overaiprevodi.rs_copyrights

 

03_overaiprevodi.rs_copyrights

 

05__overaiprevodi.rs_copyrights

 

 

06__overaiprevodi.rs_copyrights

 

07_overaiprevodi.rs_copyrights

08_overaiprevodi.rs_copyrights

 

 

09_overaiprevodi.rs_copyrights

Fotografije su vlasništvo: www.overaiprevodi.rs