Reference

Finansijski izveštaj;
Godišnji izveštaj o radu kompanije;
Izvod iz agencije za privredne registre;
Izvod iz registra ponuđača;
Ugovori; svi tipovi;
Sertifikati; svi tipovi;
Diplome; svi tipovi
Potvrde; svi tipovi;
Izvod iz matične knjige rоđenih;
Izvod iz matične knjige venčanih;

(…)

Zakon o energetici Slovačke Republike;
Uredba kojom se uređuju standardi kvaliteta skladištenja gasa, transporta gasa, distribucije gasa i snabdevanja gasom Slovačke republike;
Uredba kojom se uređuju standardi kvaliteta prenosa električne energije, distribucije električne energije i snabdevanja električnom energijom Slovačke Republike;
Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije Republike Srbije;
Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje Republike Srbije;
Metodologija za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje Republike Srbije;
Metodologija o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključenja na sistem za prenos i distribuciju električne energije;
Pravila o promeni snabdevača Republike Srbije;
Regulativa vlade Slovačke Republike kojom se uređuju pravila rada tržišta gasa;
Regulativa vlade Slovačke Republike kojom se uređuju pravila rada tržišta električne enrgije;

(…)
novi broj telefona

kliknite na broj za sledeći prikaz