Sudski tumač za nemački jezik

Dobar prevod za dobrog klijenta od dobrog prevodioca

Sudski tumač za nemački jezik

Prevodilac za nemački jezik

Naši iskusni sudski prevodioci su specijalizovani za prevod širokog spektra zvaničnih dokumenata, uključujući:

  • Vozačke dozvole
  • Rodne listove
  • Uverenja o državljanstvu
  • Svedočanstva o školovanju
  • Radne dozvole i radne knjižice
  • Potvrde o zaposlenju
  • Ugovore i sporazume
  • Sudske odluke i rešenja

Bez obzira na to da li vam je potreban prevod sa srpskog na nemački  ili sa nemačkog na srpski, naši stručnjaci će vam pružiti precizan i verodostojan prevod uz sveobuhvatnu podršku.

Pošaljite svoje dokumente na prevod i osigurajte sebi brz, pouzdan i legalno validan prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik.

Lepo, nego kako sad ja da prevedem to što mi treba?

Kako biste mogli da svoj prevedeni dokument sa nemačkog  jezika priložite određenoj instituciji ili zavodu, neophodno je da nam dostavite original tog dokumenta. Izrađen prevod se zatim uvezuje sa originalom vašeg dokumenta, a to tako što se oba papira probuše i uvežu jemstvenikom (trobojnim koncem), a na poleđini tako uvezanog dokumenta se stavlja otisak pečata sudskog tumača za nemački  jezik.

Čekaj bre, pa ja ne mogu da vam dam svoju diplomu da je bušite!

Tako je. Zato je neophodno da pratite sledeće korake pre no što donesete dokument na prevod. Postupnost ovih koraka zavisi od zahteva institucije ili zavoda kojoj u konačnici predajte dokument.

I sad kad imam overu javnog beležnika na dokumentu i apostille pečat da li i to treba da vam pošaljem za prevod?

Da. I apostille pečat i tekst klauzule javnog beležnika su predmet prevoda.

I koliko ću ja to da platim?

Cena prevoda se definiše po jednoj prevodilačkoj strani. Jedna prevodilačka strana broji 1800 karaktera (znakova) sa razmacima. Stoga se i cena formira shodno broju prevedenih strana.

Prevod sudskog prevodioca (u zavisnosti od jezika i složenosti tematike) kreće se u iznosu od 1200 RSD do 3200 RSD/prevodilačka strana.

Odgovara! A gde se nalazite? Kako da Vam dostavim primerak za povezivanje sa prevodom?

Dokument koji treba da prevede i overi sudski tumač za nemački jezik možete dostaviti elektronskim putem, odnosno skenirani primerak e-mailom, ili fotografisan primerak putem WhatsUp ili Viber aplikacije.

Čim prevod bude gotov, možete doći da ga uvežemo sa originalom, koji ćete poneti sa sobom. Šalter za uvezivanje se nalazi na Dorćolu.

Radi uštede vremena, originalne dokumente možete poslati i PostExpress službom u varijanti danas za sutra. Dokumenti će Vam biti vraćeni na isti način.

Za klijente sa kojima imamo stalnu, godišnju saradnju usluga slanja prevoda brzom poštom je besplatna.

#SudskiTumačNemački  #PrevodilacNemački  #BrziPrevodNemačkog #PrevodilacNemačkogJezika #PrevodilacNemački

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *