ÚRADNÝ PREKLAD – SRBČINA

ÚRADNÝ PREKLAD – SRBČINA


Úradný preklad zo srbčiny do slovenčiny
Úradný preklad zo slovenčiny do srbčiny
rodný list, sobášny list, vysvedčenie, výpis z registra trestov
výpis z Obchodného registra, živnostenský list
zmluvy, dokumenty pre dovoz motorových vozidiel a iné doklady a dokumenty
Úradný preklad podľa zákona vypracúva výlučne úradný prekladateľ
Úradný preklad je opatrený odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom prekladateľa

Vykonávame úradne preklady (overené preklady, súdne preklady) zo srbčiny a do srbčiny.
Úradný preklad zabezpečíme Vám do 24 hodín BEZ PRÍPLATKU.
Fyzickým osobám a neplatcom DPH za vyhotovenie úradného prekladu neúčtujeme daň z pridanej hodnoty, preto u nás sú úradné preklady o 20% lacnejšie.
Úradný preklad vždy vyžaduje pevné zviazanie prekladu s originálom dokumentu alebo s notársky overenou kópiou.

ODBORNÉ PREKLADY – SRBČINA
Špecializujeme sa na preklady zo srbčiny a do srbčiny – preklady bežných a odborných textov z oblasti biológie, chémie, ekonomiky, práva, medicíny, sociológie, atd. Realizujeme aj odborné preklady náročných textov z rozličných technických odvetví (automatizácia, mechanizácia, strojárstvo, energetika, telekomunikácie, informačné technológie atd). Všetky komerčné a odborné preklady vykonávajú vysokokvalifikovaní skúsení prekladatelia.

TLMOČENIE – SRBČINA
Zabezpečujeme simultánne tlmočenie (medzinárodné konferencie, kongresy, semináre),
konzekutívne tlmočenie (obchodné rokovania, telefonické rozhovory, školenia).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *