Jezici

prevodioveraiprevodi-rs_arabian ARAPSKI JEZIK

Arapski jezik pripada semitskoj grupi jezika zajedno sa aramejskim, hebrejskim, ugaritskim i feničanskim jezikom. Arapskim jezikom se govori od 6. veka nove ere, kada se uspostavljanjem islama na teritoriji Arabijskog poluostrva, sprovela njegova standardizacija. Književni jezik se zove savremeni standradni arapski ili književni arapski jezik. Danas je to jedini zvanični oblik, koji se koristi u pisanju zvaničnih dokumenata i u formalnim prilikama i on je jedini pisani oblik arapskog jezika koji se nije menjao od 7. veka nove ere, od kada je njime zapisana sveta knjiga islama, Kuran. Standardni arapski jezik je konzervativniji i očuvaniji oblik od ostalih varijeteta koji se koriste u govornoj komunikaciji, te je jezička raslojenost – diglosija izuzetno rasprostranjena u arapskom govornom području.

Neki od ovih govornih varijeteta su međusobno nerazumljivi, a svi dijalekti zajedno predstavljaju skup sociolingvističkih varijeteta, što znači da se lingvistički oni mogu smatrati zasebnim jezicima, ali se obično grupišu zajedno kao jedinstveni jezik iz verskih i političkih razloga. Ako bi se posmatrali kao zasebni jezici, bilo bi teško utvrditi o koliko je jezika reč, iz razloga što se jezičke i dijalekatske granice ne mogu jasno povući. Ako bi se posmatrao kao jedinstveni arapski jezik, njime danas govori oko 442 miliona stanovnika (kojima je on maternji jezik), a ako bi se posmatrali dijalekti, egipatski varijetet arapskog jezika broji oko 90 miliona govornika, što je veći broj govornika od bilo kog drugog semitskog jezika.

Arapski jezik je uticao i na druge jezike koji su prihvatili islam, poput persijskog, turskog, bengali, somali, svahili, kazahstanski, bengalski, hindi, urdu, malajski i hausa. Tokom srednjeg veka, književni arapski jezik je bio glavni nosilac kulture u Evropi, a posebno u oblasti nauke, matematike i filozofije. Kao rezultat toga, mnogi evropski jezici u sebi sadrže veliki broj pozajmljenica iz arapskog jezika. Njegov uticaj, u domenu gramatike i leksikologije je vidljiv u mnogim romanskim jezicima, posebno u španskom, portugalskom, sicilijanskom i katalonskom jeziku, zahvaljujući blizini arapske i hrišćanske civilizacije i njihovih međusobnih dodira, kao i 900. godina arapske kulture na Iberijskom poluostrvu, koje je u arapskom jeziku nazvano Al-Andaluz.

Pozovite kad vam zatreba:

Prevod sa arapskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na arapski jezik.

Sudski tumač za arapski jezik / Sudski prevodilac za arapski jezik

Prevod sa arapskog jezika sa overom sudskog tumača za arapski jezik.

Prevod na arapski jezik sa overom sudskog tumača za arapski jezik.

Izlazak sudskog tumača za arapski jezik/sudskog prevodioca za arapski jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za arapski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za arapski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za arapski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa arapskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na arapski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa arapskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na arapski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Prevodilac za arapski jezik

Sudski tumač za arapski jezik

Sudski prevodilac za arapski jezik