Jezici

prevodioveraiprevodi-rs_romaniaRUMUNSKI JEZIK

Rumunski jezik (rumunjski română [roˈmɨnə]), najrašireniji i najbrojniji jezik iz grane istočnoromanskih jezika. Materinji je jezik za oko 25 milijuna ljudi, a ima status službenog jezika u Rumunjskoj, Moldaviji (gdje se zove “moldavski jezik”) i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini (uz srpski, hrvatski, mađarski, slovački i rusinski).

Pozovite kad vam zatreba:

Prevod sa rumunskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na rumunski jezik.

Sudski tumač za rumunski jezik / Sudski prevodilac za rumunski jezik

Prevod sa rumunskog jezika sa overom sudskog tumača za rumunski jezik.

Prevod na rumunski jezik sa overom sudskog tumača za rumunski jezik.

Izlazak sudskog tumača za rumunski jezik/sudskog prevodioca za rumunski jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za rumunski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za rumunski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za rumunski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa rumunskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na rumunski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa rumunskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na rumunski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Prevodilac za rumunski jezik

Sudski tumač za rumunski jezik

Sudski prevodilac za rumunski jezik