Jezici

 prevodioveraiprevodi-rs_albanianALBANSKI JEZIK

Albanski jezik (albanski gjuha shqipe) je indoevropski jezik, koji sam predstavlja jednu granu ove porodice jezika. Tokom istorije, albanski jezik je usvajao reči iz niza stranih jezika: latinskog, slovenskih jezika, turskog, starogrčkog, italijanskog i drugih jezika. Albanski jezik je u dalekoj vezi sa slovenskim i baltičkim jezicima, a smatra se da je u bliskoj vezi sa izumrlim ilirskim jezikom.

Albanskim jezikom govori više od 7,5 miliona ljudi u Albaniji, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i nekim drugim evropskim državama (Italija, Grčka, Nemačka).

Albanski jezik ima 2 dijalekta: gege, severno od reke Škumbin, i toske južno. Toske dijalekt je zvanični jezik Albanije.

Pozovite kad vam zatreba:

Prevod sa albanskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na albanski jezik.

Sudski tumač za albanski jezik / Sudski prevodilac za albanski jezik

Prevod sa albanskog jezika sa overom sudskog tumača za albanski jezik.

Prevod na albanski jezik sa overom sudskog tumača za albanski jezik.

Izlazak sudskog tumača za albanski jezik/sudskog prevodioca za albanski jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za albanski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za albanski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za albanski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa albanskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na albanski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa albanskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na albanski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Prevodilac za albanski jezik

Sudski tumač za albanski jezik

Sudski prevodilac za albanski jezik