Jezici

prevodioveraiprevodi-rs_holandija HOLANDSKI JEZIK

Holandski ili nizozemski jezik (Nederlandse taal) (izvorno: duits der nederen landen, odnosno de duitse taal der nederen landen/nemački jezik niskih zemalja, također: Nederduits/ donjonemački jezik), pogrešno zvan i holandski, prema nizozemskoj regiji Holandiji, iz čijih se narečja nizozemski književni jezik (donjonemački standardni jezik) prvenstveno razvio, ubraja se kao i nemački jezik u germansku granu indoevropskih jezika. Nizozemski jezik se većinom koristi u Nizozemskoj, Belgiji te nekim bivšim i sadašnjim nizozemskim kolonijama. Varijanta nizozemskog koja se koristi u Belgiji ponekad se naziva flamanskim jezikom.

Pozovite kad vam zatreba:

Prevod sa holandskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na holandski jezik.

Sudski tumač za holandski jezik / Sudski prevodilac za holandski jezik

Prevod sa holandskog jezika sa overom sudskog tumača za holandski jezik.

Prevod na holandski jezik sa overom sudskog tumača za holandski jezik.

Izlazak sudskog tumača za holandski jezik/sudskog prevodioca za holandski jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za holandski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za holandski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za holandski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa holandskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na holandski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa holandskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na holandski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Prevodilac za holandski jezik

Sudski tumač za holandski jezik

Sudski prevodilac za holandski jezik