Definicija oznaka u spisima javnih tužilaštva u Republici Srbiji

Za svaki nivo javnog tužilaštva određene su kategorije predmeta u kojima se postupa  i to:

–           Za osnovna javna tužilaštva, prikupljeni su podaci o broju KT, KTR, KTNI, KP i KTPL predmeta.

–           Za viša javna tužilaštva, prikupljeni su podaci o broju KT, KTR, KTNI, KTŽ, KTPO, KTPI, STR.POV., KTM predmeta.

–           Za apelaciona javna tužilaštva, prikupljeni su podaci o broju KTŽ, KTR, KTR1, KTPO, KTPI i KPŽ predmeta.

Napomena:

KT predmeti su krivične prijave podnete javnom tužilaštvu od strane policije,drugih organa ili građana protiv punoletnih izvršilaca krivičnih dela, (broj iskazan po prijavljenim licima);

KTR predmeti su izveštaji policije i prijave različitih događaja iz čije se sadržine ne može odmah, bez prethodne provere, utvrditi da li u opisanom događaju postoje elementi krivičnog dela;

KTNI predmeti su krivične prijave protiv nepoznatog izvršioca krivičnog dela u vezi sa kojima je tužilaštvo donelo naredbu o sprovođenju istrage;

KP predmeti su prijave za privredne prestupe;

KTPL predmeti su krivične prijave protiv pravnih lica;

KTŽ predmeti su predmeti po žalbama na presude;

KTPO predmeti su predmeti po prigovorima na rešenja o odbačaju krivične prijave;

KTM predmeti su krivične prijave protiv maloletnih izvršilaca krivičnih dela podnete javnim tužilaštvima od strane policije, drugih organa ili građana (broj iskazan po prijavljenim licima);

STR.POV: su krivični predmeti sa određenim stepenom tajnosti;

KTPI predmeti su predmeti po prigovorima na rešenja iz istrage

KTR1 predmeti po vanrednim pravnim lekovima i drugostepenom postupku po žalbama na rešenje

KPŽ predmeti u drugostepenom postupku za privredne prestupe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *