Jezici

 prevodioveraiprevodi-rs_svedska ŠVEDSKI JEZIK

Švedski jezik je jezik kojim govori približno 9,3 miliona ljudi. Kao poseban jezik javlja se u VIII veku. Spada u grupu germanskih jezika, odnosno u podgrupu severnogermanskih jezika. Zvaničan jezik je u Švedskoj, Finskoj i u Evropskoj uniji.

Švedski jezik je najbliskiji danskom i norveškom jeziku. Govornici ovih jezika se lako međusobno razumeju.

Karakteristike
Švedski jezik ima dva roda (zajednički i neutralni, švedski uter i neuter) i dva padeža (nominativ i genitiv). Postoji 5 tipova deklinacija. Karakteristična je upotreba melodijskog akcenta koji je nestao iz većine indoevropskih jezika. Pravila pisanja u švedskom odgovaraju nekadašnjem izgovoru reči, tako da postoji jaz između pisane i izgovorene reči.

Pozovite kad vam zatreba:

Prevod sa švedskog jezika na srpski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na švedski jezik.

Sudski tumač za švedski jezik / Sudski prevodilac za švedski jezik

Prevod sa švedskog jezika sa overom sudskog tumača za švedski jezik.

Prevod na švedski jezik sa overom sudskog tumača za švedski jezik.

Izlazak sudskog tumača za švedski jezik/sudskog prevodioca za švedski jezik na “teren” :

  • angažman sudskog prevodioca za švedski jezik kod notara
  • angažman sudskog prevodioca za švedski jezik na venčanju
  • angažman sudskog prevodioca za švedski jezik na suđenju…

Konsekutivno prevođenje sa švedskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Konsekutivno prevođenje na švedski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje sa švedskog jezika na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Simultano prevođenje na švedski jezik na konferencijama, poslovnim sastancima, prezentacijama…

Prevodilac za švedski jezik

Sudski tumač za švedski jezik

Sudski prevodilac za švedski jezik